Kategorie

USM

USM

Kategorien
USM Haller Hängeregistratur-Einsatz
CHF 12.50 CHF 25.00 12.5 CHF
USM Haller Hängeregistratur-Einsatz
CHF 22.50 CHF 45.00 22.5 CHF
USM Haller Tisch Buchenholz furniert 180x100x74cm
CHF 225.00 CHF 450.00 225.0 CHF
USM Haller Dreieckstisch 103x75x74cm weiss
CHF 60.00 CHF 120.00 60.0 CHF
USM Haller USM Haller Glastisch Kitos rund 140cm
CHF 350.00 CHF 700.00 350.0 CHF
USM Haller KITOS Glastisch 197x122cmx74cm
CHF 1'000.00 CHF 2'000.00 1000.0 CHF
USM Haller Inos Box in Schwarz
CHF 35.00 CHF 70.00 35.0 CHF
USM Haller Inos Box, Schwarz 5 Schalen
CHF 35.00 CHF 70.00 35.0 CHF
USM Korpus in schwarz, 40x40x61cm
CHF 475.00 CHF 950.00 475.0 CHF
USM Haller Stehtisch 100x100x104cm weiss
CHF 237.50 CHF 475.00 237.5 CHF
USM Haller Tisch 175x75x74cm weiss
CHF 275.00 CHF 550.00 275.0 CHF
USM Haller Tisch in weiss, 200x100x74cm
CHF 275.00 CHF 550.00 275.0 CHF
USM Haller Tisch 200x100x74cm furniert Buche hell
CHF 275.00 CHF 550.00 275.0 CHF
USM Haller Tisch 224x75x72 cm weiss
CHF 725.00 CHF 1'450.00 725.0 CHF
USM Haller Tisch Eiche furniert schwarz 75x75x74cm
CHF 100.00 CHF 200.00 100.0 CHF
USM Haller Tisch quadratisch 100x100x74cm weiss
CHF 235.00 CHF 470.00 235.0 CHF
USM Haller Tisch quadratisch weiss 75x75cm
CHF 100.00 CHF 200.00 100.0 CHF
USM Haller Trapeztisch 148x79x74cm weiss
CHF 150.00 CHF 300.00 150.0 CHF
USM Haller Trapeztisch Eiche schwarz 149x79x74cm
CHF 60.00 CHF 120.00 60.0 CHF
USM Haller Regal schwarz 152x37x140cm
CHF 825.00 CHF 1'650.00 825.0 CHF
USM Haller Sideboard125x51x75cm 2 Klappen 2 Glastüren
CHF 1'200.00 CHF 2'400.00 1200.0 CHF
USM Haller Higboard in weiss 86x37x110cm
CHF 650.00 CHF 1'300.00 650.0 CHF